complementair onderzoek en behandeling bij de ziekte van Lyme

Auto-immuunziekten door Borrelia

Auto-immuunziekten door Borrelia bacterie verklaard

Dr. Allen Steere heeft zich vanaf 1975 toen de Borrelia zich openbaarde in “Old Lyme” ingezet en onderzoek verricht in de behandeling van de klachten van Lyme. Al enige tijd is zijn mening dat auto-immuunziekte door Borrelia wordt veroorzaakt.

Een verklaring hiervoor werd vorige maand gepubliceerd op Lyme-net Europe door Dr. Alen McDonald wie ook zeer bekend is uit de Lyme hoek m.n. op het gebied van Alzheimer.

auto-immuunziekten door BorreliaAuto-immuunziekte door Borrelia wordt verklaard door liposomen. Aan de buitenkant van de Borrelia bacterieen vormen zich Liposomen die zich hechten aan de buitenste membraan van de Borrelia bacterie. Doordat de bacterie zich beweegt door cellen en lichaamsvloeistoffen blijven deze liposomen achter in het weefel of cel.

Het is verbazingwekkend dat DNA of MRna gevonden kan worden in de ruimte tussen het buitenste oppervlakte membraan en de cilindrische celwand. Men zou verwachten dat DNA in de celwand van de cylindrische regio van de spirocheet behoort te zitten. Dit omdat de cilidrische celwand van de spirocheet taai en beschermend is. Hij blijft zelfs in tact nadat de buitenlaag ” de buiten cilinder” van de bacterie gestript en gewassen wordt door een oplossing van phosphaat gebufferde fysiologische zoutoplossing.

Het buiten membraan is dun, beweeglijk en relatief fragiel vergeleken met de celwand van het binnen cilidrische deel. De Celwand is het beschermende gedeelte van de hele spirocheet. Helaas heeft de natuur soms zijn eigen regels en bevat het buitenmembraan van de bacterie een eigen vorm van DNA en RNA!auto-immuunziekten door Borrelia

De liposomen worden geregeld afgegeven vanaf het buitenmembraam  van de cilinder, deze liposomen bevatten DNA en Rna zoals gedemonstreerd door Dr. Claude Garon via een Transmission Electronen microsocoop studie. Individuele moleculen met Circulair DNA en Linear DNA werden gefotografeerd en gepubliceerd in zijn artikel in de Scanning Electron Microscopy Journal (supplement 0 in 1988).

Er blijkt geen limiet te bestaan aan het aantal liposomen die worden afgegeven door de borrelia gedurende zijn leven, ook niet als hij zich door het weefsel heen beweegt is er een verminderde afgifte van DNA gevulde Liposomen. Het uitscheiden van liposomen tijdens het leven van de spirocheet is een biologisch deel meganisme.

auto-immuunziekten door BorreliaDe vrije liposomen zijn gefotografeerd in hoge dichtheid in het weefsel na een tekenbeet (beerman et al) en zijn getraceerd als liposomale samensmelting met celmembramen van levende humane lymfocyten, neuronen en ander niet fagocyterende cellen. Na fusie van het liposoom met het celmembraan bereikt de liposoom het cytoplasma. Het geinfiltreerde cytoplasmisch liposoom van de borrelia fuseert dan met de celnucleus. Penetratie van het liposoom van de borrelia in het cel nucleus plasma, veroorzaakt het vrijmaken van de Borrelia DNA en Rna in de humane celnucleus waardoor deze kan worden overgedragen aan de humane celkern.

Liposomen zijn hierdoor het werktuig voor Transfection voor humaan DNA. Geinfiltreerd liposomaal DNA van de Borrelia in het humaan nucleusplasma is dan vrij om Transfectie te geven met humaan DNA. Transfectie is een permanente inbouw van DNA (bv. Borrelia) in ander DNA (bv. humaan). Ditzelfde zien we ook plaatsvinden bij virus infecties. Het Borrelia DNA bevat covalente bindingen aan het eind alsook het humaan DNA heeft. Hierdoor wordt door een chemische reactie een binding aangegaan tussen humaan en bacterieel DNA.

Na de transfectie heeft het Borrelia DNA een permanente plaats in het DNA van de besmette cel. De consequentie van de transfectie is enorm. Er vindt hierdoor een transcriptie van het humaan DNA met Borrelia DNA plaats. Na transcriptie worden nieuwe eiwitten afgescheiden naar de oppervlakte van de cel waardoor deze ook Borrelia eiwitten gaat bevatten. Deze “nieuwe” geinfecteerde cellen worden door het immuunsysteem herkend als indringer en daarna aangevallen.

Dit geeft een duidelijke verklaring van auto-immuun reacties. Al jaren schreef Dr. Allen Steere over auto-immuunziekte door Borrelia, maar hij had tot voor kort geen bewijs hoe deze reactie tot stand kwam door een borrelia infectie.

Liposomale infectie (transfectie) beantwoordt de vraag van auto-immunziekte door Borrelia.

 

 

bron:

//en.wikipedia.org/wiki/Allen_Steere
//www.lymeneteurope.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=3627