complementair onderzoek en behandeling bij de ziekte van Lyme

Donkerveld microscopie

Is Donkerveld microscopie betrouwbaar voor Lyme diagnose?

donkerveld microscoop

donkerveld microscoop

De vraag of donkerveld microscopie voor het diagnosticeren van de Borrelia bacterie betrouwbaar is, wordt mij regelmatig gesteld voordat mensen een onderzoek laten uitvoeren. Ook als ze met de uitslagen van het donkerveld onderzoek naar hun behandelend arts gaan krijgen ze vaak te horen: “als het zo gemakkelijk was om de diagnose te stellen zou hij de Nobel prijs moeten krijgen”.  Alle eer gaat hier echter naar Dr. Einderlein, de ontwikkelaar van de donkerveld microscopie.

Al vele decennia is er onder de laboranten bekend dat Syfilis ( veroorzaakt door een spirocheet) onder donkerveld microscopie waar te nemen is. Ook wordt dit aangemerkt als betrouwbaar diagnostisch middel. Veel onderzoekers en wetenschappers maken gebruik van donkerveld microscopie in combinatie met PCR of andere testen om hun uitslagen te staven zo vertelt Pubmed (grootste medische database) ons. Zoeken wij in Pubmed op Dark Field, dan krijgen we al 5796 resultaten waar donkerveld microscopie besproken wordt, dan wel gebruikt wordt in onderzoek.

In 1994 verscheen er een artikel:  Comparison of darkfield microscopy, culture, and polymerase chain reaction (PCR) for detection of Borrelia burgdorferi in field-collected Ixodes ricinus ticks. En later in 1999 verscheen in de Journal of Clinical Microbiology het artikel: Prevalence of Borrelia burgdorferi in Ixodes ricinus Ticks in Urban Recreational Areas of Helsinki.

Deze artikelen laten zien dat er met donkerveld microscopie zelfs meer positieve uitslagen waren dan met een PCR test. In een onderzoek gepubliceerd in de American Society of Microbiology “Substantial Rise in the Prevalence of Lyme Borreliosis Spirochetes in a Region of Western Germany over a 10-Year Period” werd op de PCR test maar een sensitiviteit behaald van 66,7%. Eén derde van de monsters welke positief waren bevonden door een donkerveld microscopisch onderzoek, werden niet gedetecteerd in de PCR test.

Volgens de onderzoeken zouden er meer patiënten sneller en beter gediagnosticeerd kunnen worden indien beide tests naast elkaar gebruikt zouden worden.

bron:

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7858345

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC84776/

//aem.asm.org/content/70/3/1576.full