Levend bloed analyse bij Lyme – borreliose

levend bloed analyse

Donkerveld foto volgens prof. Enderlein

In onze praktijk maken wij onder andere gebruik van levend bloed analyse (LBA) om de Borrelia bacterie waar te nemen.

De levend bloed analyse is een uitsluitend morfologisch onderzoek, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de vormgeving van de bloedcellen. Afwijkingen in de vorm van de cellen kan globaal aangeven wat de patiënt mankeert. Daarnaast is een afwijking in de vorm van de cel vaak ook een afwijking in de functie van de cel. De afwijkingen in de cellen kunnen dus komen door een andere oorzaak (bv als aanmaak niet goed gaat) waardoor er een klachten patroon ontstaat, of ze zijn de oorzaak van het klachtenpatroon. De levend bloed analyse wordt gedaan door middel van verschillende microscoop technieken. Dit zijn de fase contrast en de donkerveld microscopie.

In onze praktijk gebruiken wij daarom ook twee microscopen. Een donkerveld microscoop met 150 watt koud licht zodat cellen niet versneld verouderen en het bloed zich niet anders gaat gedragen door verwarming van het preparaat en een fase contrast microscoop met 50 watt lamp. Deze combinatie kunnen spirocheten als parasieten zeer goed zichtbaar gemaakt worden.

In het onderzoek naar de Borrelia bacterie wordt er onder andere gekeken naar de cyst-vorm, de L-vorm, de granul-vorm en de opgerolde vorm. Ook worden de rode bloedcellen open gemaakt om te zien of de Borrelia zich al in de cel genesteld heeft.

 

Geschiedenis Levend bloed onderzoek

levend bloed analyse

Prof. Enderlein

Levend Bloed Analyse is ontwikkeld in Duitsland door Prof. Enderlein en Bradford. in 1925 publiceerde Günther Enderlein (1872- 1968) zijn bevindingen al in een boek “Bakterien-Cyclogenie” waarin hij een microbiologische onderbouwing geeft van zijn analyse.

levend bloed analyse

Fase contrast microscopie volgens Bradford

Enderlein heeft met behulp van zijn donkerveld microscopie hierdoor zijn aandeel geleverd in de ontwikkeling van een bacteriële ontwikkelingsleer n.l. de cyclogenie. Hij stelde vast dat de kleinste levensvormen een kringloop proces doorlopen. Vanuit de kleinste niet-cellulaire plantaardige levensvormen ontstaan, door middel van symbiose en eveneens door vermeerdering, complexere levensvormen zoals bacteriën en in een later stadium schimmels. Deze theorie is heden ten dagen erg omstreden. Desalniettemin is de techniek die Enderlein gebruikte in stand gebleven en wordt het vaak gebruikt in onderzoek naar spirocheten als syfilis of de leptospirose (ziekte van Weil).

Bradford is meer verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in de fase contrast en de helderveld microscopie. Beide technieken worden in deze praktijk gebruikt.

 

 

Pubmed link: helderveld- donkerveld – fase contrast bij complexe organismen

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7858345

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10203487

//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18817547