Voorkomende klachten bij Lyme-borreliose

Legenda: * = relatief veel voorkomend bij LB

Algemene klachten en symptomen (chronisch/wisselend/terugkerend)

 • *voorbijgaande Temperatuursverhoging/ koorts
 • *nachtelijk zweten
 • *Malaise (griep gevoel)
 • *Pijn in spieren, pezen en gewrichten (vgl fibromyalgie)
 • *Vermoeidheid fysiek (vgl CVS)
 • *Vermoeidheid psychisch (vgl CVS)
 • *hoofdpijn

Neuro-psychiatrische syndromen

*Het encefalopathie syndroom:

   Cognitieve Symptomen:

 • De cognitieve symptomen passend bij Lyme-encephalopathie kunnen het best worden beschreven als: traagheid, associatiezwakte en verkeerde associaties, concentratie problemen (moeite met focussen en vasthouden van de aandacht) en problemen met het ophalen van geheugeninformatie. (Zie verder voor uitgebreide beschrijving)

   Stemmingsgerelateerde symptomen:

 • Verminderde frustratietollerantie
 • Plotselinge stemmingswisselingen
 • Somberheid
 • Angst (zie ook psychiatrische syndromen)

   Gedragssymptomen:

 • Verminderd sociaal functioneren in werk of opleidingen, privésfeer, Ontremming, prikkelbaarheid, Verhoogde waakzaamheid, Achterdochtigheid, emotionele labiliteit, Accident Prone, Explosieve woede uitbarstingen, Fysiek agressie/ moordlust, Middelen misbruik, Dwangverschijnselen, Suïcidaliteit.

   Geassocieerde Psychiatrische syndromen:

 • *Depressie
 • *Angststoornissen
 •   Bipolaire stoornis
 •   Psychose

   Vegetatieve functies:

 • Dysautonomie
 • Temperatuur regulatiestoornissen
 • Bloeddrukregulatiestoornissen
 • Verstoord slaap-waak ritme
 • Eetstoornissen en gewichtsverandering
 • Sexuele functiestoornissen

 

Neurologische symptomen en syndromen

 • *Hoofdpijn in diverse vormen

 Symptomen en afwijkingen van hersenzenuwen en zintuigen*

Nerv. I: Olfactorius: verlies van of veranderde reuk en smaak
Nerv.II: *Fotofobie, Wazig zien, Blinde vlekken, flitsen of perifere schaduwen zien, Nachtblindheid, Neuritis optica, Papil oedeem,
Ogen: “Floaters” zwevende objecten in oog, *Conjunctivitis, Iritis, Uveitis,Keratitis en Panoftalmitis.
Nerv. II, IV, VI: Dubbelzien of strabisme bij vermoeidheid, Ptosis
Nerv. V: Trigeminus neuralgie, sensibiliteitsverlies of veranderinging in gezicht.
Nerv. VII: *Facilalis parese (Bellse Parese)
Nerv. VIII:*Tinnitus, hyperacousis, doofheid, draaiduizeligheid,evenwichtsstoornissen (gestoorde rombergtest), *‘motion Sickness’. Tullio’s fenomeen.
Nerv IX, X: slikproblemen, spraakproblemen
Nerv. XI: musc. SCM parese
Nerv XII: tong stand afwijkend

 • -Meningitis/ meningoradiculitis/ encefalitis.
 • -Radiculaire syndromen (radiculitis of compressie door discus hernia), Guillain-Barre Syndroom.
 • -Neuro-degeneratieve syndromen (presenteert als MS, parkinson, dementie, motorneuron ziekte).
 • -Perifere neuritis/ neuropathie.
 • -Vasculaire syndromen: TIAs, CVAs.
 • -Epileptische aanvallen in diverse vormen: zowel gegeneraliseerd als *Complex Partieel.

*Atypische neurologische klachten (NB symptomen wisselen vaak):

 • Sensibele symptomen: Doof gevoel, tintelingen, brandend gevoel, verlies van sensibiliteit, elektrische schok gevoel, messteek gevoel, gevoel als of er iets onder huid kruipt.
 • Motorische symptomen: voorbijgaande paresen, spiertrekkingen, myoclonus,tremoren, verhoogde spierspanning, torticollus, spasticiteit, EP-syndroom, ataxie, restles legs, Tourette’s syndroom.

Musculo-skeletale symptomen /afwijkingen

 • *Gewrichtsklachten: artritis met pijn en zwelling, crepitatie
 • *Botpijn (tibia, ribs, iliac crest, sternum, clavicle, etc)
 • Epicondilitis
 • Plantar Fascitis
 • *Fibromyalgia en Myalgia (zonder arthritis)
 • Chondritis (oor, neus, costochondraal)
 • Carpal Tunnel syndroom
 • Discus hernia (HNP)
 • *Rug en Nekklachten met kraken

 Cardiale en vasculaire symptomen /afwijkingen

 • Pijn op de borst
 • Snelle pols
 • Wisselend te snelle en te langzame pols
 • AV block
 • Hartruis
 • MVP (Mitralis prolaps)
 • Pericarditis
 • Cardiomyopathy
 • Hypertensie
 • Hypertensive crisis
 • orthostase
 • Vasculitis

 Longen en bovenste luchtwegen symptomen /afwijkingen

 • Kortademigheid
 • Hoesten
 • keelpijn
 • klier zwelling
 • frequente luchtweginfecties/ sinusitis
 • Astma bronchiale

 Gastro-intestinale symptomen /afwijkingen

 • Dyspepsie
 • Irritable Bowel syndroom
 • Gastroparese
 • Hepatitis
 • Pancreatitis
 • Inflammatory Bowel Disease
 • Cholecystitis
 • Galstenen
 • Incontinentie voor faeces

 Urogenitale symptomen /afwijkingen

 • Genitale Pijn (testodynie)
 • Pijn in / gevoeligheid borsten
 • Galactorrhoe
 • Irregulaire menstruatie
 • Atrofie van genitalia (lage spiegel geslachtshormonen)
 • Anesthesie van genitalia
 • Prikkelbare blaas/ Interstitiele Cystitis
 • Recidiverende urineweginfecties
 • Urine incontinentie

 Symptomen / afwijkingen van huid en haar

 • Erythema migrans (EM, typisch of atypisch)
 • Erythema van handpalmen en voetzolen
 • Andere erythemen
 • Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)
 • Morphea
 • Lymphocytoma
 • Haarverlies
 • Ecchymosis

Endocriene symptomen

 • Adrenal insufficiëntie, m.n. te lage cortisol spiegel (syndroom van Adison)
 • Schildklier disfunctie
 • Hypoglykemie
 • afwijkende geslachtshormoonspiegels (zie urogenitale symptomen)
 • Onregelmatige menstruatie
 • ontregeling serotonine, dopamine, GABA, Acethylcholine
 • ontregeling cortisol spiegel te hoog

 Andere symptomen

 • Alcohol Intolerantie
 • Tandpijn
 • Allergieën
 • Meervoudige Chemische Sensitiviteit
 • Periodontale ziekte
 • neusbloedingen
 • Splenomegalie
 • Fluctuatie van Symptomen
 • Progressie van symptomen
 • Episodische terugkomende symptomen
 • Symptomen fluctueren gedurende de dag
 • Stress geeft toenamen symptomen
 • Bijkomende Infecties geven toename symptomen
 • 4 wekelijkse cyclus wordt gezien en/of peri-menstruele toename
 • Antibiotica geven op termijn vermindering van symptomen

Herxheimer Reactie bij antibiotica:

Een plotselinge tijdelijke toename van symptomen kan zich voordoen binnen enkele uren, de volgende dag of binnen enkele weken nadat de patiënt begonnen is met de medicatie of na verandering van dosering of middel. De Herxheimer- reactie gaat meestal gepaard met een verergering van bestaande symptomen, maar het is ook mogelijk dat niet eerder opgemerkte klachten zich tijdens een Herheimer-reactie openbaren.

Klachten kunnen variëren van lichte vermoeidheid en slaperigheid tot griepachtige symptomen, koude rillingen, temperatuurverhoging, nachtelijke zweetaanvallen, spierpijn, gewrichtspijn en zwelling, depressie en geheugenproblemen, huiduitslag, bloeddrukdaling. (NB. deze wisseling in klachten kan zich ook “spontaan” voordoen bij onbehandelde Lyme-Borreliose, waarbij ook vaak een periodieke toename en afname van deze klachten wordt gezien. Na medicamenteuze behandeling is de reactie echter sterker door het afsterven van een grotere hoeveelheid bacteriën).

De huiduitslag en koorts worden soms verward met een allergische reactie op de gebruikte medicijnen. Bij een Herxheimer-reactie blijken deze medicijnen in een lagere dosering wel goed verdragen te worden, in tegenstelling tot een allergische reactie.

 

Bron: www.lymevereniging.nl