Behandel protocol voor Lyme

In deze praktijk wordt gewerkt met de meest bekende behandel protocollen voor Lyme. Deze behandel protocollen zijn bijna allemaal gebaseerd op kruiden. Naast kruiden is het verstandig om het immuunsysteem verder aan te sterken. Dit doe ik vaak met vitamine supplementen, ook wel orthomoleculaire therapie genoemd.

Behandel protocol voor Lyme

Dr. Lee Cowden

Eén van de bekendste pioniers voor de complementaire behandeling van de ziekte van Lyme was Dr. Lee Cowden. Dr. Cowden heeft veel research gedaan naar de Borrelia bacterie en zijn co-inecties. Zijn eerste behandel protocol voor Lyme was dan ook zeer uitgebreid en zeer kostbaar. In latere versies werd dit het condensed Lyme protocol van Nutramedix.

Logiserwijs wordt dit protocol steeds veranderd aangezien er steeds nieuwe producten worden ontdekt die effectief tegen de Lyme bacterie zijn. Zijn protocol bedekt naast de Borrelia ook de co-infecties welke vaak vergeten worden in het onderzoek. De ervaring leert dat indien er onderzocht wordt op antistoffen van de Borrelia de co-infecties vaak vergeten worden. Deze co-infecties zijn buitengewoon belangrijk aangezien ze vaak de helft van de symptomen kunnen veroorzaken en samenwerken al dan niet versterkt worden door de Borrelia bacterie.

Behandel protocol voor Lyme

Dr. Eva Sapi

Een andere pionier die op dit terein werkzaam is is Dr. Eva Sapi.
Zij heeft het Cowden protocol als grondslag genomen en dit nog verder vereenvoudigd. Ook zij houd rekening met eventuele co-infecties al is het minimaal. Voor een enkele Lyme besmetting is dit protocol daarentegen een goed en eenvoudig te volgen protocol.

Naast deze pioniers zijn er natuurlijk nog vele anderen die zeker hun sporen hebben verdiend in het werkveld.

Behandel protocol voor Lyme

Stephan Buhner

We moeten hier natuurlijk ook denken aan Stephan Harold Buhner. Hij is een expert op het gebied van westerse kruiden en gebruikt dan ook zeer sterke middelen in het gevecht tegen de Borrelia bacterie en zijn co-infecties. Hij heeft ook al vele boeken geschreven waaronder het laatste boek “Healing Lyme”, waar hij een uitgebreid behandel protocol voor Lyme  geeft.

Behandel protocol voor Lyme

Dr. Dietrich Klinghardt

Ook Dr. Dietrich Klinghardt mag in deze rij niet vergeten worden. Hij heeft zijn eigen Klinghardt Academy opgericht en gebruikt zowel reguliere als alternatieve middelen door elkaar. Ook werkt hij met een frequentie therapie waar wij in deze praktijk ook mee werken in een al dan niet aangepaste vorm. Ook hij heeft een zeer uitgebreid behandel protocol voor Lyme en co-infecties

In het buitenland, China en Amerika is de naam van Dr. Zhang erg bekend met zijn Lyme kliniek en zijn behandel protocol met Chinese kruiden. En Last but not Least het meest recente protocol zogeheten Epigenar welke ook gebruik maakt van het middel samento maar meer vanuit de orthomoleculaire geneeskunde gekeken wordt naar de chemische componenten en reacties in het lichaam bij de ziekte van Lyme.