complementair onderzoek en behandeling bij de ziekte van Lyme

Co-infecties die voorkomen bij Lyme / Borreliose

Co-infecties die voorkomen bij Lyme / Borreliose

co-infectie

Rickettsia (wikipedia)

Een infectie van Lyme/Borreliose komt zelden alleen. Deze multiple infecties noemen we dan ook vaak Co-infecties.  Dit maakt dat het herkennen of diagnosticeren van deze infectie op klinisch beeld vaak heel ingewikkeld is. Op internet circuleren vaak verschillende lijsten met klachten die een indicatie kunnen geven of je de ziekte van Lyme hebt.

Het probleem van deze lijsten is dat ze eigenlijk een beetje “vervuild” zijn. Hiermee bedoel ik dat er meerdere infecties worden beschreven in dezelfde lijst. Eigenlijk dient men een differtiatie te maken tussen de verschillende klachten en hun veroorzaker. Zo krijgen we een beter klinisch beeld van de Co-infecties die aanwezig zijn bij de ziekte van Lyme.

Doordat symptomen vaak door elkaar staan van zowel Borreliose als Co infecties wordt het een brei van symptomen waar menig arts ook geen raad meer me weet.

De Co-infecties die veel voorkomen bij een Borreliose infectie zijn:

Anaplasmose
Aspergillus niger
Babesiose – Babesia
Bartonellosis- Bartonella
Borrelia (meerdere type)
Fièvre boutonneuse
Brucellose
Chlamydia pneumonia
Coxsackie virus A / B
Cytomegalovirus (herpesfamilie)
Ehrlichiose – Ehrlichia
Epstein Barr-virus
FSME
Giardia lamblia (giardiasis)
Helicobacter pylori
Herpes Simplex type 1 (HSV-1) of type 2 (HSV-2)
Humaan papillomavirus (HPV)
Mycoplasma fermentans
Protomyxzoa rheumatica
Protozoön
Q-koorts
Rickettsia /Rocky Mountain spotted fever
Toxoplasmose
West Nile virus
Yersinia

Vaak zijn de virale infecties al in het lichaam aanwezig voordat de Borreliose actief wordt.  Door de vermindering van het immuunsysteem kunnen deze infecties aan het immuunsysteem ontsnappen en ook weer actief worden.

Ook darm infecties kunnen voor verhoogde ontregeling zorgen van het systeem, maar liggen niet oorzakelijk in een tekenbeet.

Door een behandeling in te steken op de meest prominent aanwezige klachten krijgt het immuunsysteem meer ruimte om zelf de overige op te lossen of weer in toom te brengen. Vaak is het dan ook niet zinnig om elke infectie los te behandelen, maar de meest verstorende en belangrijkste dienen als eerst aan bod te komen.

Dit maakt dan ook dat het belangrijk is een goede differentiatie van de klachten en je diagnose te hebben.